Selcuk Medical Journal

2020

Cilt 36 | 2. Sayı

Vol. 36 | No. 2

Contents

Research Article
277 Hand Fınger Replantatıon: Demographıc Characterıstıcs And Outcomes.

Hakan Cinal, Ensar Zafer Barın, Murat Kara, Kerem Yılmaz, Harun Karaduman, İhtişam Zafer Cengiz, Oğuz Boyraz, Ömer Parıldar, Melih Çakaroğlu, Muhammed Revaha Kırtılı, Emrah Patat, Osman Enver Aydın, Önder Tan

InvestIgatIon Of ParaInfluenza VIrus Caused Lower RespIratory Tract InfectIons In PedIatrIc PatIents

Aysun Görkem, Ayşe Ruveyda Uğur, Bahadır Feyzioğlu, Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan

VagInal Flap Method In PreventIon Mesh ErosIon In Trans Obturator Tape Surgery And Short Term Result

Jule Eriç Horasanlı

Clınıcal And Pathologıcal Characterıstıcs Of The Patıents Wıth Kaposı Sarcoma: A Sıngle Center Study

Zeynep Bayramoğlu, Yaşar Ünlü

DefInIng Falls And AssocIated RIsk Factors In Elderly Among Age Groups And Sex

Tahsin Gökhan Telatar, Sarp Üner, Hilal Özcebe, Burcu Küçük Biçer, Özge Yavuz Sarı

InvestIgatIon Of The EffIcacy Of KInesIologIcal BandIng In Pregnancy-Related Carpal Tunnel Syndrome

Meryem Kösehasanoğulları, Nihal Yılmaz, Ahmet Karakoyun, İrem Şenyuva, S.görkem Kösehasanoğulları

MyocardIal Injury Non-Related AtherosclerotIc Plaque DIsruptIon In PatIents Younger Than 40 Years Old

Ahmet Seyfeddin Gürbüz, Semi Ozturk, Sefa Tatar, Mehmet Akif Düzenli, Cevat Kırma

The Effect Of DIrect Oral AntIcoagulant Drugs On Platelet IndIceses And TheIr RelatIonshIp WIth BleedIng Events

Fatih Aydın, Özge Turgay Yıldırım, Ercan Akşit, Evrin Dağtekin, Ayşe Hüseyinoğlu Aydın

Ebv IncIdence In DIffuse Large B-Cell Lymphoma: A SIngle Center DescrIptIve Study

Abdulkadir Yasir Bahar, Ülkü Kazancı

ReconstructIon Of Large AnterIor Palatal FIstulae UsIng Tongue Flaps

Zakaria Aziz, Naouar Ibnouelghazi, Jinane Kharbouch, Salma Aboulouidad, Nadia Mansouri Hattab

Review
DermatologIc EmergencIes

Selami Aykut Temiz, İlkay Özer, Arzu Ataseven

Nutrıtıon In Neuroıntensıve Care And Health Related Qualıty Of Lıfe

Osman Serhat Tokgöz, Şerefnur Öztürk

Case Report
Iron Intoxıcatıon CausIng Troponın ElevatIon: Fırst Case Reported From Our Country

Ayşenur Akın, Zafer Bağcı, Salih Güler, Derya Arslan

Surgıcal Treatment In A Patıent Wıth Celıac Artery Stenosıs: Aorta-Hepatıc Bypass

Mehmet Işık, Ali Sarıgül

Reason Of FaIled PerIanal FIstula Treatment: PerIanal EndometrIosIs

Mehmet Biçer, Murat Çakır

16 Years Hıstory Of Presyncope: An Unexpected Presentatıon Of Myotonıc Dystrophy

Aslı Akyol Gürses, Figen Güney, Bülent Oğuz Genç, Betigül Yürüten

Index
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco