Çölyak Hastalığına Diyetetik Yaklaşım

Volkan Özkaya, Şebnem Özgen Özkaya

Kanserin Ayırt Edici Özelliklerine Güncel Bakış

Esra Bozgeyik

Dermatolojide Plateletten Zengin Plazma Tedavisi

Selami Aykut Temiz, Recep Dursun

Prediyabet

Evrim Çakır

Onkojenik Retroviruslar

Murat Şevik

Deneysel Serebral İskemi Modelleri

Gökhan Kalaycı, Gönül Gürol, Fatih Ekici

Solid Meme Kitlelerinde Ultrasonografi: Benign Mi, Malign Mi?

Seda Özbek, Ali Sami Kıvrak, Alaaddin Nayman, Hasan Erdoğan, Mesut Sivri

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Sodyumglukoz co-Transporter-2 İnhibitörleri

Cevdet Duran, Orkide Kutlu

Jinekolojik Kanserlerde Fertilite Koruyucu Cerrahi

Kazım Gezginç, Elif Utku Dalkılıç

Diyabetes Mellitusun Mikrovasküler K

Emre Avcı, Erdinç Çakır

Kemik Metastazlarında Güncel Tedavi Seçenekleri

Eda Yirmibeşoğlu Erkal, Görkem Aksu

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Gliminler

Murat Baş, Cevdet Duran

Domuz Kaynaklı İnfluenza A (h1n1) Virus Enfeksiyonu : Radyolojik Bakış

Seda Özbek

Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanısı

Evrim Çakır

Pediatrik Onkoloji Hastalarında Dental Yaklaşım

Emre Korkut, Alparslan Esen, Fatma Demiray, Yağmur Şener

Yenidoğanlarda Antifungal İlaç Kullanımı

Selvi Gülaşı, Ümit Çelik

Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler

Ahmet Küçükapan, Suat Keskin, Zeynep Keskin, Necdet Poyraz

Erken Membran Rüptürüne Güncel Yaklaşım

Kazım Gezginç, Refika Selimoğlu, Fatma Yazıcı

Yenidoğanlarda Ağrı Ve Nonfarmakolojik Tedavi

Şaduman Dinçer, Müslim Yurtçu, Engin Günel

Yanıklı Hastada Hemşirelik Bakımının Yönetimi

Nilgün Aksoy

Meram Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı (tebad) Faaliyetleri: 2011-2012

Nazan Karaoğlu

Obezite Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı

İsmail Otlamaz, İlhan Ece

Çocuklarda Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen hematolojik Bulgular

Hüseyin Tokgöz, Ümran Çalışkan

Gebelikte Tiroid Hastalıkları

Aybike Tazegül, Bülent Şimşek

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’ında (koah) Palyatif Ve Yaşam Sonu Bakımı

Safiye Özkan

Reprogramming Regulatory T Cells To Promote Tolerance İn Allergic Diseases

Talal Chatila, Amir Massoud

Lokal İleri Evre Rektum Kanserinde Pre-Operatif Radyoterapinin Yeri

Gül Kanyılmaz, Meryem Aktan, Berrin Benli Yavuz

Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanın Tedavide kullanımı

Can Demirel, Hafiza Gözen

Multipl Skleroz Ve Kognitif Bozulma

Zehra Akpınar, Zahide Betül Gündüz

Farmakogenetik Yönden Bireyler Arası Farmakokinetik varyasyonlar

Mevra al, Mehmet Kılıç, Ayşe Saide Şahin, Burak Cem Soner

D Vitamini Ve D Vitamini Eksikliğinin Sistemik Etkileri

Bilsev İnce, Mehmet Emin Cem Yıldırım, Majid Ismayilzade, Mehmet Dadacı

Kas-İskelet Sistem Uygulamalarında Ultrason Elastografi

Zeynep İlerisoy Yakut, Aynur Turan, Mehmet Akif Teber

Havayolu Anatomisinin Ultrasonografik Olarak İncelenmesi Ve Klinik Kullanımı

Alper Kılıçaslan, Ahmet Topal, Atilla Erol, Funda Gök

Anti-Vegf Ajanlar Ve Göz Hastalıklarındaki kullanım Alanları

Harun Çakmak, Müjdat Karabulut, Tolga Kocatürk

Gebelikte Laparoskopik Cerrahi

Fedi Ercan, Osman Balcı

Sydenham Kore

Haluk Gümüş, Meltem Gümüş

Gebelikte Matriks Metalloproteinazlar (mmp) Ve Matriks Metalloproteinaz Doku İnhibitörleri (tımp)

Jale Öner, Hakan Öner

Böbrek Nakilli Hastalarda Anestezi Yönetimi

İnci Kara, Gülperi Çelik

Çocuklarda İnmemiş Testis Ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

Müslim Yurtçu

Nemlendiriciler

Munise Daye, İnci Mevlitoğlu

Postpartum Hemorajinin Yönetiminde Kanıt Temelli Yaklaşımlar

Özlem Güner, Gül Ertem

Günümüzde Rektum Kanserinde Radyoterapinin Yeri

Güler Yavaş, Çağdaş Yavaş

Scheuermann Kifozu

Barış Özöner, Mehmet Çetinkaya, Rakesh Dhokia

Embryo Transfer Tekniğinde Kanıta Dayalı Yaklaşım

Mehmet Sakıncı, Cihangir Mutlu Ercan

Çocuklarda Mekanik Ventilasyon

Gökhan Kalkan

Dermatologic Emergencies

Selami Aykut Temiz, İlkay Özer, Arzu Ataseven

Ventilatör İlişkili Pnömoniden Korunma

Alper Yosunkaya

Nöro-Yoğun Bakımda Beslenme Ve Sağlıkta Yaşam Kalitesi

Osman Serhat Tokgöz, Şerefnur Öztürk

Kolorektal Kanserde Genetik Ve Etyolojik Faktörler

Murat Büyükdoğan

Kronik İnflamatuar Orta Kulak Patolojilerinin Komplikasyonları

Suat Keskin, Zeynep Keskin, Sinan Tan

Annulate Lamella: Yapısı Ve Fonksiyonları

Burcu Gültekin, Aydan Canbilen

Gebelik Döneminde Gebelikle İlişkili Olmayan Akut Karın Nedenleri Ve Tedavileri

Kazım Gezginç, Tuba Korkmaz

Kornea Endoteli Ve Fakoemülsifikasyon Cerrahisi

Ekrem Kadıoğlu, Şaban Gönül

Epistaksisli Hastaya Klinik Yaklaşım

Köksal Yuca, Mehmet Akif Eryılmaz, Kürşad Yasin Varsak, Hamdi Arbağ

Trakea Bronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonlarına Güncel Yaklaşım

Mehmet Muharrem Erol, Halil Çiftçi, İsa Döngel

Daptomisin; Siklik Lipopeptid Antibiyotiklerin İlk Ve Tek Üyesi

Şua Sümer

Bağırsak Mikrobiyatası Vücut Ağırlığını Etkiler Mi?

Büşra Totan, Hilal Yıldıran, Feride Ayyıldız

Prematürite Retinopatisi: Güncel Yaklaşım Ve Yeni Açılımlar

Hürkan Kerimoğlu, Banu Turgut Öztürk, Rahmi Örs

Gebelikte Travmaya Yaklaşım

Kazım Gezginç, Halime Göktepe

Neonatal Hemokromatozis

Ali Annagür, Hüseyin Altunhan, Rahmi Örs

Diabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Selektif Lazer

Sevim Yaman

Çocuk Ve Ergenlerde Psikofizyolojik Kökenli Psikodermatozlar

Ayhan Bilgiç, Özlem Bilgiç

Otizm Spektrum Bozukluğu Ve Prenatal Risk Faktörleri

Semih Erden, Kevser Nalbant

İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco