150 LOKANTANIN LAVABOLARINDA ORTAK KULLANILAN KALIP SABUNLARDAN YAPILAN KULTUR SONKLARI

EMEL TÜRK ARIBAŞ, MEHMET BİTİRGEN, ONUR URAL, İbrahim Erayman, Ekrem Çopur

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 145-149
Konya §ehir merkezinde hulunan 150 lokantanin larabolarrnda kullanilan acik sahunlardan yapilan kfiltiir sonucunda; Sabun orneklerinin 90'Inda (% 60) hakteri iiredi. 60 ornekte (%40) creme Sabun Orneklerinin % 47inde Staphylococcus au-reus (S. aureus), % 5.33`iinde Staphylococcus epi-dermidis (S. epidermidis), % 33.337inde S.aureus + S.epidermidis. % 4'unde Escherichia coli (E.coli), % 2.67'sinde Klebsiella + S.epidermidis, %2.67'sinde S. epidermidis + Bacteroides % 1.337inde Kleb-siella. % 1 .337inde E.coli + Pseudomonas, % 1 .33`iinde E.coli + S.aureus + S.epidermidis + Bac-teroides. % 1 .337inde S.aureus + S.epidermidis + Bacteroides, % 1.33 orarunda S.aureus + S.epidermidis + Corynebacterium + A grubu beta hemolitik Streptecoccus üredi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
150 LOKANTANIN LAVABOLARINDA ORTAK KULLANILAN KALIP SABUNLARDAN YAPILAN KULTUR SONKLARI
, Vol. 11 (2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;