1989 - 1990 Yıllarında S.ü. Tıp Fakültesı Hastanesıne Ivıüracaat Eden 5576 Hasta Gaitasında Parazit Araştırması

Mahmut Baykan,Bülent Baysal,Emine İnci Tuncer

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 337-340
Özeti 1989-1990 yılları arasında S.Ü. Tıp Fakültesi hastanesinin çeşitli polikliniklerine müracaat eden hastalardan alınan toplam 5576 gaita numunesi parazit yönünden incelendi. Makroskopik ve Mikros-lcopik yöntemler ile ortalama %1 1,13 oranında parazit saptandı. Bulunan parazitlerin %20.17 (1251 621) helmint, %79,9'u (496-621) protozoon idi, Helmintlerin %38.4'ü (481125) kadınlarda, %61,451sı (77 1125) erkeklerde görülürken, protozoonların %46,8'i (2321496) kadınlarda, %53,2'si (2641496) erkeklerde saptandı.

 

Totally 5576 feces samples from patients admitied to our hospital between the years of 1989-1990 were exarnined parasitologically. Parasites were found in average 1 1,13% of sarnples by both macroscopic and microscopic methods. Of (hese,- 20,1% (1251621) were helminths, and 79,9% (4961621) were protozoans. 38,4% of helrninths (481125) were obtained from women and 61,6% from men while 46,8% (232/496) of protozoarıs were obtained from women and 53 2% (2641496) from men.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mahmut Baykan, Selçuk ün. Meram Tıp Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
1989 - 1990 Yıllarında S.ü. Tıp Fakültesı Hastanesıne Ivıüracaat Eden 5576 Hasta Gaitasında Parazit Araştırması, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme