277 El Parmak Replantasyonu: Demografik Özellikler Ve Sonuçlarımız

El parmak amputasyonu.

Ensar Zafer Barın,Hakan Cinal

Özeti

yok

yok

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ensar Zafer Barın, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D
Eposta : ezbarin@gmail.com
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
277 El Parmak Replantasyonu: Demografik Özellikler Ve Sonuçlarımız, Araştırma makalesi,
Geliş Tarihi : 10.03.2020, Kabul Tarihi : 10.03.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco