277 El Parmak Replantasyonu: Demografik Özellikler Ve Sonuçlarımız

ÖNDER TAN, EMRAH PATAT, ENSAR ZAFER BARIN, HARUN KARADUMAN, İHTİŞAM ZAFER CENGİZ, KEREM YILMAZ, HAKAN CİNAL, MELİH ÇAKAROĞLU, MUHAMMED REVAHA KIRTILI, MURAT KARA, OĞUZ BOYRAZ, ÖMER PARILDAR, OSMAN ENVER AYDIN

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 79-86

yok

Atıf yapmak için : Çinal H, Barın EZ, Kara M, Yılmaz K, Karaduman H, Cengiz İZ, Boyraz O, Parıldar Ö, Çakaroğlu M, Kırtıllı, Patat E, Aydın OE, Tan Ö. 277 El Parmak Replantasyonu: Demografik Özellikler ve Sonuçlarımız. Selcuk Med J 2020;36(2): 79-86
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
277 El Parmak Replantasyonu: Demografik Özellikler Ve Sonuçlarımız
, Vol. 36 (2)
Geliş Tarihi : 10.03.2020, Kabul Tarihi : 10.03.2020, Yayın Tarihi : 03.06.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;