277 El Parmak Replantasyonu: Demografik Özellikler Ve Sonuçlarımız

El parmak amputasyonu.

Hakan Cinal,Ensar Zafer Barın,Murat Kara,Kerem Yılmaz,Harun Karaduman,İhtişam Zafer Cengiz,Oğuz Boyraz,Ömer Parıldar,Melih Çakaroğlu,Muhammed Revaha Kırtılı,Emrah Patat,Osman Enver Aydın,Önder Tan

  •  Yıl : 2020
  •  Cilt : 36
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 79-86
Özeti

yok

 

yok

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hakan Cinal, Tıp Fakültesi Tıp
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Çinal H, Barın EZ, Kara M, Yılmaz K, Karaduman H, Cengiz İZ, Boyraz O, Parıldar Ö, Çakaroğlu M, Kırtıllı, Patat E, Aydın OE, Tan Ö. 277 El Parmak Replantasyonu: Demografik Özellikler ve Sonuçlarımız. Selcuk Med J 2020;36(2): 79-86

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
277 El Parmak Replantasyonu: Demografik Özellikler Ve Sonuçlarımız, Araştırma makalesi,
, Vol. 36(2)
Geliş Tarihi : 10.03.2020, Kabul Tarihi : 03.06.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme