300 Kronık Süpuratif Otitis Medialı Hastada Bakterı İdentifikasyonu Ve Antibiotik Duyarlılık Sonuçları

Ziya Cenik,Yavuz Uyar,Recai Kadakal

  •  Yıl : 1988
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 127-136
Özeti Konya yöresinde kronik süpüratif otitis medialı 300 hastanın kulak akıntilarından kültür ve antibiogram yapılmıştır. % 24,8 inde Staphylococcus Epidermidis, % 23,1 inde Staphylococcus Aureus, % 14,1 inde Pseudomonas, % 10,6 sında Proteus, % 10,1 inde Corynebacterium bulunmuştur. Bu bakterilere en hassas antibiotikler Oflaxacin, Tobramycin ve Cefaperazone, en dirençli antibiotikler olarak da Ampicillin ve Tetracyciline bulunmuştur. Sonuçlar literatürle karşılaştırılmıştır.

 

Culture and antibiogram of samples, taken from the ear discharges, were applied on 300 Chronic Suppurative Otitis Media cases in Konya region. Staphylococcus Epidermidis % 24,8, Staphylococcus Aureus % 23,1 Pseudomonas % 14,1, Proteus % 10,6 and Corynebacterium % 10,1 were identified. The most effective antibiotics with relation to the idendified bacteria were Oflaxacin, Tobramycin and Cefapera-zone and the most aneffective ones were Ampicillin and Tetracycline. These results were discussed with rehation to the literatüre.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ziya Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
300 Kronık Süpuratif Otitis Medialı Hastada Bakterı İdentifikasyonu Ve Antibiotik Duyarlılık Sonuçları, Araştırma makalesi,
, Vol. 4(1)
Geliş Tarihi : 24.11.1988, Kabul Tarihi : 24.11.1988
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme