37 Vakada İzole Aort Kapak Replasmanı Sonuçları

Mehmet Yeniterzi,Sami Ceran,Tahir Yüksek,Cevat Özpınar,Ali Bayram,Hasan Gök,Ufuk Özergin,Hasan Solak

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 405-406
Özeti Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Nisan 1987, Haziran 1993 tarihleri arasında 37 hastaya izole aort valv replasmanı uygulanmıştır.

 

Isolated aortic valve replacement was applied to 37 patients between April 1987 and June 1993 in the Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Faculty of Medicine, Selcuk University.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Yeniterzi, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
37 Vakada İzole Aort Kapak Replasmanı Sonuçları, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(3)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme