400 Vajinal Kültürün Mikrob İyolojık Değerlendırmesı

Naci Kemal Kırca,Bülent Baysal,Cemalettin Akyürek

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 69-72
Özeti Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına akımı şikayetleri ile gönderilen 400 vajinal kültür değerlendirildi. 184 kültürde (%46) patojen bakteri üremesi görüldü. 164 kültür (q141) normal vajen florası olarak değerlendirild. 52 kültürde (%.13) üreme olmadı. Patojen bakteri üremesi görülen 184 kültürden 64 tanesinde (%34.8) patojen stafilokok, 56 tanesinde (%30.4) Gram negatif emerik bakteri, 36 tanesinde (%19.6) enterokok ve 28 tanesinde (%15.2) kandida saptandı.

 

In the laboratories of Microbiology at the Selçuk liniversity Medical Sohool, 400 vaginal cultures were ohtained from the wornen with vaginal discharge complainttrıents. 184 out of 400 vaginal cultures (46%) were evaluated as pathoge.nic flora and 164 oui of 400 cultures (41%) were evaluated as normal flora. pathogenic flora pnicroorganistns were pathogenic ..laphylococcus (34.8%), Gram negative enteric bacteria (30.4%), enterocOccus (19.6%) and Gandida (15.2),
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Naci Kemal Kırca, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
400 Vajinal Kültürün Mikrob İyolojık Değerlendırmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme