400 VAJiNAL KÜLTÜRÜN MİKROB İYOLOJIK DEĞERLENDIRMESI

BÜLENT BAYSAL, Cemalettin Akyürek, Naci Kemal Kırca

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 69-72
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına akımı şikayetleri ile gönderilen 400 vajinal kültür değerlendirildi. 184 kültürde (%46) patojen bakteri üremesi görüldü. 164 kültür (q141) normal vajen florası olarak değerlendirild. 52 kültürde (%.13) üreme olmadı. Patojen bakteri üremesi görülen 184 kültürden 64 tanesinde (%34.8) patojen stafilokok, 56 tanesinde (%30.4) Gram negatif emerik bakteri, 36 tanesinde (%19.6) enterokok ve 28 tanesinde (%15.2) kandida saptandı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
400 VAJiNAL KÜLTÜRÜN MİKROB İYOLOJIK DEĞERLENDIRMESI
, Vol. 5 (2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989, Yayın Tarihi : 23.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;