46,x,del(x)(q22) Karyotipine sahip Turner sendromlu bir olguda fenotip karyotip ilişkisi

AYŞEGÜL ZAMANİ, AYNUR ACAR, BÜLENT ORAN, MEHMET EMRE ATABEK, İbrahim Erkul

  • Yıl : 1999
  • Cilt : 15
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 227-229
Çalışmada, karyotipi 46,X,del(X)(q22) olan ve Turner fenotipli, 8 yaşında bir kız hastanın sitogenetik ve klinik bul­ guları sunularak, yapısal X kromozomu anomalili olgularda fenotiple karyotip arasındaki bağlantılar tartışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
46,x,del(x)(q22) Karyotipine sahip Turner sendromlu bir olguda fenotip karyotip ilişkisi
, Vol. 15 (4)
Geliş Tarihi : 03.10.1999, Kabul Tarihi : 03.10.1999, Yayın Tarihi : 03.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;