46,x,del(x)(q22) Karyotipine Sahip Turner Sendromlu Bir Olguda Fenotip Karyotip İlişkisi

Mehmet Emre Atabek,Bülent Oran,İbrahim Erkul,Ayşegül Zamani,Aynur Acar

  •  Yıl : 1999
  •  Cilt : 15
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 227-229
Özeti Çalışmada, karyotipi 46,X,del(X)(q22) olan ve Turner fenotipli, 8 yaşında bir kız hastanın sitogenetik ve klinik bul­ guları sunularak, yapısal X kromozomu anomalili olgularda fenotiple karyotip arasındaki bağlantılar tartışıldı.

 

The work presents the clinical and cytogenetic findings in a 8 year-old female-patient with Turner phenotype and 46,X,del(X)(q22) karyotype. We discuss the difficulties of phenotype -karyotype correlation in cases with X chromosome structural aberation.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Emre Atabek, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
46,x,del(x)(q22) Karyotipine Sahip Turner Sendromlu Bir Olguda Fenotip Karyotip İlişkisi, Olgu sunumu,
, Vol. 15(4)
Geliş Tarihi : 03.10.1999, Kabul Tarihi : 03.10.1999
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme