6 mm goretex stretch politetraflouroetilen greft ile arteriovenoz shunt deneyimimiz

Cevat Özpınar, KEMALETTİN HOŞGÖR, KADİR DURGUT, Ufuk Özergin

  • Yıl : 1999
  • Cilt : 15
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 161-162
Bu makalede hemodializ programına alınmış kronik renal yetmezliği bulunan hastalarda arteriovenoz fistül kullanılamadığı durumlarda strech politetrafloro etilen (PTFE) greft ile A-V shunt'ın kısa ve orta dönem sonuçları tartışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
6 mm goretex stretch politetraflouroetilen greft ile arteriovenoz shunt deneyimimiz
, Vol. 15 (3)
Geliş Tarihi : 05.10.1999, Kabul Tarihi : 05.10.1999, Yayın Tarihi : 03.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;