90 VAKADA İZOLE AORT KAPAK REPLASMANI SONUÇLARI

MEHMET YENİTERZİ, TAHİR YÜKSEK, SAMİ CERAN, Cevat Özpınar, HASAN GÖK, Ali Bayram, GÜVEN SADİ SUNAM, HASAN SOLAK

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 363-365
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Nisan 1987, Haziran 1993 tarihleri arasında 90 mitral valv replasmanı yapılmıştır. Erken mortalite 8 (%8.8), geç mortaliteli 5 (%5.5) dir
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
90 VAKADA İZOLE AORT KAPAK REPLASMANI SONUÇLARI
, Vol. 9 (3)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993, Yayın Tarihi : 22.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;