ABDOMİNAL GEBELİK

Ergün Onur, Kemalettin Uygur, Ali Küçükbasmacı, Yücel Fındık

  • Yıl : 1987
  • Cilt : 3
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 277-280
Abdominal gebelik fekonde ovumun batın boşluğunda yerleşme gösterdiği nadir dış gebelik olgularından biridir. Bu yaka ile ilgili klinik ve tedavi yöntemleri literatür bilgilerinin ışığı altında gözden geçirildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ABDOMİNAL GEBELİK
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987, Yayın Tarihi : 30.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;