Abdominal Gebelik

Ergün Onur,Kemalettin Uygur,Ali Küçükbasmacı,Yücel Fındık

  •  Yıl : 1987
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 277-280
Özeti Abdominal gebelik fekonde ovumun batın boşluğunda yerleşme gösterdiği nadir dış gebelik olgularından biridir. Bu yaka ile ilgili klinik ve tedavi yöntemleri literatür bilgilerinin ışığı altında gözden geçirildi.

 

Abdominal pregnancy is a very rare form of ectopic gestation in which the fertilized ovum implants in the peritoneal cavity. Clinical and therapeutic views in the literature concerning this subject havz been reviewed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ergün Onur, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Abdominal Gebelik, Araştırma makalesi,
, Vol. 3(1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme