Abortus Olaylarında Mast Hücrelerının Plasentadaki Durumu

Lema Tavlı,A. Rıza Karaca,Oktan Erol,Osman Yılmaz

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 49-53
Özeti Memleketimizde sık görülen ve anne sağlığını da tehlikeye sokabilen abortus olayında Mast hücrelerinin plasentadaki durumu ve abortuslardaki rolünü araştırmak amacıyla histopatolojik bir çalışma yapıldı. Yetmiş düşük plasentast materyeli Hematoksilen-Eozin (II E.) ile boyanarak histolojik yönden genç bağ dokusu artışı gösierenler, fibrotik ve herhangi bir özellik göstermeyenler olarak sınıfIandırıldı.Toluiclin-Blue ile boyanarak bir mikroskop alanına düşen Most hücre sayısı ortalamaları saptanıp değerlendirildi.

 

This study was undertaken to investigate the role of Most cells in placenta in patients with abortus. Placental materials of seventy patients with abortus were stained N.F. Classified histopathologically or increasing of young fibrous tissue, fibroblastic and nonspesific. Average Most cell count in a microscopic field was evaluated by staining with Toudin-Blue.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Lema Tavlı, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Patoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Abortus Olaylarında Mast Hücrelerının Plasentadaki Durumu, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme