AÇIK KALP AMELİYATLARINDA ANTİKOAGÜLASYON VE NÖTRALİZASYON

Cevat Özpınar, MEHMET YENİTERZİ, TAHİR YÜKSEK, SAMİ CERAN, HASAN SOLAK, GÜVEN SADİ SUNAM

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 397-403
Açık kalp ameliyatlarında ekstrakorporeal dolaşım (EKD) gerekli olduğu için, hasta kanı oksije-natör ve tubbing setlerdeki yabancı yüzeylerle temas etmektedir. Bu durum kanın pıhtilaşmasına yol açmaktadır. Bu nedenle EKD öncesi hasta heparinize edilmektedir. Kontrolsuz yapılan heparinizasyon-da gereğinden fazla heparin ve nötralizasyonda gereğinden fazla protamin kullanılmaktadır. EKD'daki heparinizasyonda optirnal heparin dozunu ve daha sonra nötralizasyonu kontrol için değişik testler kullanılmaktadır. Bunlar arasında en çok kullanılanı Activuted Clotting Time (ACTTdir (1). Bizde bu çalışmamızda ACT`nin hem ilaç doziarznı azaltmada hemde EKD'da antikoagülasyon güvenirliliğini sağlarnada önemli bir test olduğunu vurgulamaya çalıştık.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
AÇIK KALP AMELİYATLARINDA ANTİKOAGÜLASYON VE NÖTRALİZASYON
, Vol. 6 (4)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;