Açık Kalp Ameliyatlarında Antikoagülasyon Ve Nötralizasyon

Cevat Özpınar,Mehmet Yeniterzi,Tahir Yüksek,Sami Ceran,Hasan Solak,Güven Sadi Sunam

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 397-403
Özeti Açık kalp ameliyatlarında ekstrakorporeal dolaşım (EKD) gerekli olduğu için, hasta kanı oksije-natör ve tubbing setlerdeki yabancı yüzeylerle temas etmektedir. Bu durum kanın pıhtilaşmasına yol açmaktadır. Bu nedenle EKD öncesi hasta heparinize edilmektedir. Kontrolsuz yapılan heparinizasyon-da gereğinden fazla heparin ve nötralizasyonda gereğinden fazla protamin kullanılmaktadır. EKD'daki heparinizasyonda optirnal heparin dozunu ve daha sonra nötralizasyonu kontrol için değişik testler kullanılmaktadır. Bunlar arasında en çok kullanılanı Activuted Clotting Time (ACTTdir (1). Bizde bu çalışmamızda ACT`nin hem ilaç doziarznı azaltmada hemde EKD'da antikoagülasyon güvenirliliğini sağlarnada önemli bir test olduğunu vurgulamaya çalıştık.

 

Because öf the necessity of extracorporeal circulation in openheart operations, the patients blood is contacted with the foreign surfaces of oxygenator and iubbing sets. This causes coagulation of blood_ For this reason, before extracorporeal circulation the patients is hepar inised. in hepariniza-tion without checking, more heparine and to neuiralized it, more prolamirze is used. In extra corporeal circulation ta ascertain optimal heparine dose and protamine dillerent tesis are used. ACT is the most used rest between thern (1). In this study, we try ta stress that ACT is on. Important test to decrease the doses and to obrain security in anticoagulation.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Cevat Özpınar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Açık Kalp Ameliyatlarında Antikoagülasyon Ve Nötralizasyon, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(4)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme