Acil Operasyonlar Ve Anestezi Dağılım Analizi: Retrospektif Çalışma

Acil operasyonlarda anestezi epidemiyolojik incelenmesi

Fatma Çelik,Recai Dağlı,Mehmet Cantürk

  •  Yıl : 2019
  •  Cilt : 35
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 235-241
Özeti

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fatma Çelik, Tıp fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Çelik F, Dağlı R, Cantürk M. Acil Operasyonlar ve Anestezi Dağılım Analizi: Retrospektif Çalışma. Selcuk Med J 2019;35(4): 235-241

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Acil Operasyonlar Ve Anestezi Dağılım Analizi: Retrospektif Çalışma, Araştırma makalesi,
, Vol. 35(4)
Geliş Tarihi : 28.11.2018, Kabul Tarihi : 03.12.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme