Adneksiyal torsiyonlarda salpingooferektomi ve detorsiyon uygulamasının akciğer üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Ekrem Sapmaz, Hüsnü Çelik, İbrahim H. Özercan, RASİM MOĞULKOÇ

  • Yıl : 2000
  • Cilt : 16
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 261-266
Amaç: Deneysel olarak ratlarda oluşturulan adneksiyal torsiyonların tedavisinde uygulanan salpingooferektomi ve adneksiyal detorsiyon yönteminin akciğerler üzerine etkilerinin araştırılması. Gereç ve Yöntem: Toplam 28 vvistar tipi dişi rat rasgele seçilerek oluşturulan ve herbiri 7 rat içeren 4 gruba ayrıldı. Adneksiyal torsiyon yapılan gruplardan birine 24 saat sonra salpingooferektomi (Grup I) diğerine detorsiyon (Grup II) yapıldı. Diğer iki gruptan birinde sadece laparatomi (Grup III) yapılırken diğerinde sadece anastezi yapıldı (Grup IV). İkinci işlemden 24 saat sonra bütün ratlar dekapite edilerek akciğerleri makroskopik ve mikroskopik olarak değerlendirildi. Bulgular: Detorsiyon uygulanan grupta patolojik makroskobik ve mikroskobik bulgular diğer gruplara göre anlamlı olarak fazla bulundu. Sonuç: Detorsiyon prosedürünün akciğerde patolojik makroskobik ve mikroskobik bulgular üzerinde arttırıcı bir role sahip olduğu tespit edildi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Adneksiyal torsiyonlarda salpingooferektomi ve detorsiyon uygulamasının akciğer üzerine etkilerinin karşılaştırılması
, Vol. 16 (4)
Geliş Tarihi : 02.10.2000, Kabul Tarihi : 02.10.2000, Yayın Tarihi : 02.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;