ADOLESAN DONEMiNDEKi OGRENCILERDE BOY UZUNLU6U, VCCUT AGIRLI6I, HEMOGLOBIN YE SERUM DEMiR DUZEYI 15LcUMLERiNiN KARSILASTIRMALI iNCELENMESI

Sennur Demirel, Nesrin Hadimli, Ferhan Paydak

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 171-175
Bu calışmada. Kadıköy Anadolu Lisesi giirrdiizlri re Gii:el Sanatlar Anadolu Lisesi yattlt. 16 ya,y grubu. ve erkek 35'er ogrencide boy, kilo, he-moglobin ve serum demir dikeylerilerek. de-:Oder karplaittrmali olarak incelenmictir. ve yank kr: ve erkek ogrencilerin boy. ve hemoglobin degerkri m-astndaki farkm istalistiksel olarak onem taltmadigt (P>0.05). sadece t`• atrlt erkek Orencileri► serum demir dfizeyleri arasmda anlamh bir farklatk oldubt belirlenmivir (P<0.001).
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ADOLESAN DONEMiNDEKi OGRENCILERDE BOY UZUNLU6U, VCCUT AGIRLI6I, HEMOGLOBIN YE SERUM DEMiR DUZEYI 15LcUMLERiNiN KARSILASTIRMALI iNCELENMESI
, Vol. 12 (2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;