Adrenal Lenfanjiomatoz Kist Olgusu

İlhan Ece,Süleyman Hilmi İpekçi,Pınar Karabağlı,Hüsnü Alptekin

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 86-87
Özeti Adrenal glandın kistik lezyonları oldukça nadir görülürler. Çoğunlukla asemptomatik olan ve tesadüfen saptanan kistlerden en sık endotelyal ve psödokistler görülür. Endotelyal kistler, endotel hücreleri ile döşeli lenfatik kanallara benzeyen yapılardır, lenfanjiomatoz ve anjiomatoz kistler olarak adlandırılan iki gruba ayrılır. Bu çalışmada endotel hücreleri ile döşeli kistik yapıdan oluşan adrenal kist literatür eşliğinde incelendi.

 

Cystic lesions of the adrenal gland are seen very rare. Cysts are mostly asymptomatic and found incidentally, and the majority of these cystic lesions are endothelial cysts and pseudocysts. Endothelial cysts, lined by endothelial cells are the structures resembling lymphatic channels. Cysts are divided into two groups, named lymphangiomatous and angiomatous cysts. In this study we presented a case of csytic structure, lined by endothelial cells, and reviewed the literatüre.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İlhan Ece, Beyza Tıp Merkezi - -
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Ece İ,İpekçi SH,Karabağlı P,Alptekin H.Adrenal Lenfanjiomatoz Kist Olgusu. Selcuk Med J 2014;30(2): 86-87

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Adrenal Lenfanjiomatoz Kist Olgusu, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(2)
Geliş Tarihi : 01.10.2013, Kabul Tarihi : 13.02.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme