Adrenal Lenfanjiomatoz Kist Olgusu

HÜSNÜ ALPTEKİN, İLHAN ECE, PINAR KARABAĞLI, SÜLEYMAN HİLMİ İPEKÇİ

  • Yıl : 2014
  • Cilt : 30
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 86-87
Adrenal glandın kistik lezyonları oldukça nadir görülürler. Çoğunlukla asemptomatik olan ve tesadüfen saptanan kistlerden en sık endotelyal ve psödokistler görülür. Endotelyal kistler, endotel hücreleri ile döşeli lenfatik kanallara benzeyen yapılardır, lenfanjiomatoz ve anjiomatoz kistler olarak adlandırılan iki gruba ayrılır. Bu çalışmada endotel hücreleri ile döşeli kistik yapıdan oluşan adrenal kist literatür eşliğinde incelendi.
Atıf yapmak için : Ece İ,İpekçi SH,Karabağlı P,Alptekin H.Adrenal Lenfanjiomatoz Kist Olgusu. Selcuk Med J 2014;30(2): 86-87
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Adrenal Lenfanjiomatoz Kist Olgusu
, Vol. 30 (2)
Geliş Tarihi : 01.10.2013, Kabul Tarihi : 01.10.2013, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;