Agrı Bozuklu6unun Tedavısı : Bır Vaka Sebebıyle

Rahim Kucur,Nazmiye Kaya,Hasan Herken,Hasan Oğuz

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 417-419
Özeti 20 yildan hen agn 4ikayeti clan, ce,sjili davilere ragmen gittikce yakuunalart artan kadm pasta 45 gun yaurdarak b(4artyla tedavi DSM-IV`e g('ire Ague Bozuklugu ()Ian hastantn le-davisinde klomiprtunin ye psikoterapi uygulandi. Bit vesileyle agn bozuklugunun tamp. ye tedavisi tidisipliner actdan degerlendirilerek sunulmuştur

 

64 years old one women having pain complaints for 20 years and showing an increasing pain in spite of various treatment protocols was treated sue-ceslidly within 45 days in our hospital. This patient was perforined clomipramine and psycotheraphy. According to DS 11-11-, in the view of this case, di-agnosis and treatment of pain disorder was eva-luated in respect to multidiciplinarily.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Rahim Kucur, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Agrı Bozuklu6unun Tedavısı : Bır Vaka Sebebıyle, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme