Ailesel Akdeniz Ateşi Ve Romatoid Artrit Birlikteliği

Şevket Arslan,İlknur Albayrak,Fatma Ünsal,Merve Karademirci,Abdülkadir Baştürk,Adem Küçük

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 14-16
Özeti Ailesel Akdeniz ateşi (AAA) tekrarlayıcı ateşli poliserozit ve artrit ataklarıyla karakterize otoinflamatuar bir hastalıktır. Literatüre bakıldığında AAA ve romatoid artrit (RA) birlikteliği çok nadirdir. Burada AAA ve RA birlikteliği olan bir vaka sunuldu. Buna göre klinisyenler AAA hastalarında sabah tutukluğu ve eroziv poliartrit varlığında eşlik eden RA tutulumunu da akılda tutmalıdır.

 

Familial Mediterranean fever (FMF) is an auto inflammatory disorder characterized by recurrent febrile polyserositis and arthritis attacks. Coexistence of FMF and rheumatoid arthritis (RA) is very rare in the literature. Here, we present a case with FMF and RA. Clinicians should there fore consider the possibility of RA development in FMF patients exhibiting morning stiffness and erosive polyarthritis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şevket Arslan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Klinik İmmünoloji ve Allerji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ailesel Akdeniz Ateşi Ve Romatoid Artrit Birlikteliği, Olgu Sunumu,
, Vol. 32(Ek)
Geliş Tarihi : 03.07.2014, Kabul Tarihi : 03.03.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme