AKCIĞER HASTALIKLARINDA ENDOSKOPINİN DEĞERİ

ŞEREF OTELCİOĞLU, HASAN SOLAK, KEMAL ÖDEV, MEHMET YENİTERZİ, ŞAMİL ECİRLİ, TAHİR YÜKSEK, ÜMRAN ÇALIŞKAN, HASAN HÜSEYİN TELLİ, Ali Ersöz, F. Özkan

  • Yıl : 1987
  • Cilt : 3
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 105-107
Endoskopinin tarihçesi 19, yüzyılın sonlarında başlamış ise de bronkoskopi tekniği ancak birinci dünya savaşından sonra gelişmeye başlamıştır. Daha sonraları çok taraftar toplayan bu yöntem göğüs hastalıkları uzmanları ve göğüs cerrahlarının vazgeçemeyeceği bir teşhis aracı haline gelmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
AKCIĞER HASTALIKLARINDA ENDOSKOPINİN DEĞERİ
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987, Yayın Tarihi : 30.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;