Akciğer Ve Malign Melanoma

Hasan Solak,S. Solak,N. Solak,İlhami Solak,Tahir Yüksek,F. Özkan

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 89-93
Özeti Malign melanomalı hastalar genellikle, Dermatoloji ve Plastik Cerrahi kliniklerinin vakalarıdır. Bu yazıda, sağ ayağında malign melanom olup, şiddetli öksürük, hemoptizi şikayetleriyle bize müracaat eden, akciğere metastaz yapmış nadir görülen bir yaka takdim edilmiştir.

 

Patients with rnalignant melanoma are usually referred to Derma-tology and Plastic Surgery Clinies. In this case a patient with malignant melanoma on the dorsal aspect of the right foot with diffused metastases complained of severe cough and to the lungs discussed. The patient hemoptysis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Solak, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akciğer Ve Malign Melanoma, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme