Akrosentrik Kromozomlardaki Satellit Asosiayonunun Tesadüfi Olup Olmadığının Araştırılması

Aynur Acar,Sennur Demirel,Hasan Acar

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 51-64
Özeti 10 sağlıklı yeni doğan bebeğin kordon kanından elde edilerek çeşitli konsantrasyonlardaki Bromodeoxyuridine (BrdU) mevcudiyetinde üretilen hücrelerde akrosentrik kromozom asosiasyonları incelendi ve değerler BrdU ilave edilmeyen hücrelerdeki değerlerle karşılaştırıldı. Sonuçta, BrdU ilave edilen ve edilmeyen hücrelerdeki Satellit Asosiasyon oranları arasında önemli farklılıklar mevcut olmadığı görüldü. BrdU mevcudiyetinde üretilen hücrelerde gözlenen asosiasyonlar kromozom grupları ve asosiasyon tiplerine göre sınıflandırıldığında ne BrdU konsantrasyonunun ne de asosiasyon tipinin satellit asosiasyonlarının frekansına etki etmediği görüldü. BrdU mevcudiyetinde üretilen hücrelerde, asosiasyon halindeki akrosentrik kromozomlarda kromatidlerin tesadüfi olmayan bir şekilde davrandığına dair herhangi bir delil elde edilemedi.

 

Acrocentric chromosome associations obtained from the cord blood of 10 healthy newborns in the presence of Bromodeoxyuridine (BrdU) at various times were examined and the values ​​were compared with the values ​​in cells without BrdU. As a result, significant differences were seen between Satellite Association with and without BrdU added. When classified according to the association types observed in some cells in the presence of BrdU, it was observed that neither BrdU nor the association type had an effect on the frequency of satellite association. In the presence of BrdU, no evidence could be obtained that the chromatids behave in an unintentional way in the parent cells and in the acrocentric chromosomes in association.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aynur Acar, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akrosentrik Kromozomlardaki Satellit Asosiayonunun Tesadüfi Olup Olmadığının Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme