AKUT MİYOKARD İNFARKTISLÜ HASTALARDA GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLARIN LOKALİZASYONLARLA İLİŞKİSİ

MEHDİ YEKSAN, ŞAMİL ECİRLİ, HASAN HÜSEYİN TELLİ, Mehmet Gök, A. Nuri sezer, Yusuf Erdoğan

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 22-27
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı Koroner Bakım Ünitesinde akut miyokard infarktüsü tanısı ile yatan, hastalarda oluşan komplikasyonları ve bu komptikasyonların miyokard infarktüsünün lokalizasyonuyla olan ilişkisini araştırmaya çalıştık. 50 vak'alık serimizde en çok yaygın anterior lokalizasyonlu miyokard infarktüsü tespit edilmiştir, bunu inferior lokalizasyonlu miyokard infarktüsü takip etmiştir. Yine en çok kompIikasyona yaygın anterior miyokard infarktüsünde rastlanmıştır. Komplikasyonların ikinci sıklıkla görüldüğü lokalizasyon türü ise inferior rniyokard infarktüsüdür.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
AKUT MİYOKARD İNFARKTISLÜ HASTALARDA GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLARIN LOKALİZASYONLARLA İLİŞKİSİ
, Vol. 6 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;