AKUT MIYOKARD İNFARKTÜSÜNDE VE PAROKSİSMAL SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİDE SERUM MAGNEZYUMU

REHA ERKOÇ, Aytekin Oğuz, İsmail Şahin, Koptagel İlgün, Ömer Şentürk

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 275-277
Bu çalışmada akut miyokard infarktüslü (Iz: 30) ve proksismal supraventriküler taşikardili (n: 30) hastaların serum Mg düzeyleri sağlıklı kontrol grubu ile (n: 20) karşılaştırddı. Ortalama serum Mg düzeyleri (mgldl) sırasıyla 1.8 ± 0.3, 1.7 ± 0.4, 1.8 ± 0.2 idi. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark yoktu (p>0.05). 11ipomagnezerni frekansı ise kontrol grubunda %10 (n: 2) akut miyokard in-farktüsünde %13.3 (n: 4)„wıpraventrikuler iaşikardili hastalarda %23.3 (n: 7) (p<0.05) idi. Bu sonuçlar özellikle supraventriküler taşikardilerde hipomagne-seminin önemli bir rolü olabileceğini telkin etmektedir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
AKUT MIYOKARD İNFARKTÜSÜNDE VE PAROKSİSMAL SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİDE SERUM MAGNEZYUMU
, Vol. 7 (2)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;