Akut Romatizmal Ateş Ve Romatizmal Kalp Hastalığı Görülme Sıklığı

Ümran Çalışkan,Hacer Çalışkan,Şencan Özme,Ali Ertuğrul

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 53-60
Özeti Akut romatizmal ateş halen korumakta, büyük çoğunlukla romatizmal kalp hastalığı oluşmaktadır. Konuya bir katkı amacıyla son 16 yıl içerisinde polikliniğe başvuran akut romatizmal ateşli hastaların dosyaları retrospektif incelenerek akut romatizmal ateş ve buna bağlı sekellerin görülme sıklığı, araştırıldı.

 

Acute rheumatic Sever is stili maintaining current vczlue. Rheumatic heart disease is a result of acute rheumatic fever. The case notes of the patients suffering from acute rheumatic fever for the last sıxteen years who attended out patent ciiinics have been retrospectively investigated in order to contibute to the topic and the incidence of acute rheumatic fever and the sequels which occur as a result of acute rheumatic fever.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ümran Çalışkan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akut Romatizmal Ateş Ve Romatizmal Kalp Hastalığı Görülme Sıklığı, Araştırma makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme