AKUT ROMATİZMAL ATEŞ VE ROMATİZMAL KALP HASTALIĞI GÖRÜLME SIKLIĞI

ÜMRAN ÇALIŞKAN, Hacer Çalışkan, Şencan Özme, Ali Ertuğrul

  • Yıl : 1984
  • Cilt : 1
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 53-60
Akut romatizmal ateş halen korumakta, büyük çoğunlukla romatizmal kalp hastalığı oluşmaktadır. Konuya bir katkı amacıyla son 16 yıl içerisinde polikliniğe başvuran akut romatizmal ateşli hastaların dosyaları retrospektif incelenerek akut romatizmal ateş ve buna bağlı sekellerin görülme sıklığı, araştırıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
AKUT ROMATİZMAL ATEŞ VE ROMATİZMAL KALP HASTALIĞI GÖRÜLME SIKLIĞI
, Vol. 1 (2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984, Yayın Tarihi : 02.12.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;