AKUT SÜKRATIF KOLANJIT VE TEDAVISI

A. Erkan Ünal, ŞAKİR TAVLI, MEHMET METİN BELVİRANLI, Nahit Ökesli, ADİL KARTAL, ŞÜKRÜ BÜLENT ÖZER

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 385-388
Akut saparatif kolanjit, safra sisteminde bakte-riyel bulaprza ile oluşan ciddi bir kolanjit şekli olup, yüksek bir mortaliteye sahiptir. Bu makalede akut süpratıf kolanjit tanısı konarak tedavi edilen 6 hasta sunuldu ve erken cerrahi dekompresyonun önemi tartışıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
AKUT SÜKRATIF KOLANJIT VE TEDAVISI
, Vol. 7 (3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;