Akut Sükratıf Kolanjıt Ve Tedavısı

A. Erkan Ünal,Şakir Tavlı,Mehmet Metin Belviranlı,Nahit Ökesli,Adil Kartal,Şükrü Bülent Özer

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 385-388
Özeti Akut saparatif kolanjit, safra sisteminde bakte-riyel bulaprza ile oluşan ciddi bir kolanjit şekli olup, yüksek bir mortaliteye sahiptir. Bu makalede akut süpratıf kolanjit tanısı konarak tedavi edilen 6 hasta sunuldu ve erken cerrahi dekompresyonun önemi tartışıldı.

 

Acute suppurative clzolangitis is a severe form of cholangitis due to hacterial contamination in the bil-iary system and responsible from a high rate of mortality. in 'his article. 6 patients diagnosed and treated with acute suppurative cholangitis were presented and the importance of early surgical decompression was discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : A. Erkan Ünal, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akut Sükratıf Kolanjıt Ve Tedavısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme