ALT EXTREMiTE DERIN VEN TROMBOZLARI VE TEDAVİSİ

HASAN SOLAK, MEHMET CENGİZ ÇOLAKOĞLU, MEHMET YENİTERZİ, ŞAMİL ECİRLİ, TAHİR YÜKSEK, ÜMRAN ÇALIŞKAN, HASAN HÜSEYİN TELLİ, Ali Ersöz, F. Özkan

  • Yıl : 1987
  • Cilt : 3
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 131-136
Derin yen trombozları, operasyon sonrası yüksek mortalit2 ve ölüm sebebi olarak son zamanlarda büyük önem kazanmıştır. Venöz trambozis üzerindeki çalışmalar, 1865 yılında Wirchow'un venöz trombozislerle ilgili triadrna kadar dayanır. Bu triad, staz koagulasyon defekti ve damar cidart lezyonundan ibarettir. Venöz trombektomi ilk defa Le Riche tarafından 1927 de uygulanmıştır. Sonraki yıllarda Fogarty. De Weese ve Edwards venöz trombektomi ve tıbbi tedavinin temel kurallarını tam olarak ortaya koyan otörlerdir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ALT EXTREMiTE DERIN VEN TROMBOZLARI VE TEDAVİSİ
, Vol. 3 (1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987, Yayın Tarihi : 30.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;