Alt Extremite Derın Ven Trombozları Ve Tedavisi

Hasan Solak,Ali Ersöz,Tahir Yüksek,Mehmet Yeniterzi,Ümran Çalışkan,Şamil Ecirli,Mehmet Cengiz Çolakoğlu,F. Özkan,Hasan Hüseyin Telli

  •  Yıl : 1987
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 131-136
Özeti Derin yen trombozları, operasyon sonrası yüksek mortalit2 ve ölüm sebebi olarak son zamanlarda büyük önem kazanmıştır. Venöz trambozis üzerindeki çalışmalar, 1865 yılında Wirchow'un venöz trombozislerle ilgili triadrna kadar dayanır. Bu triad, staz koagulasyon defekti ve damar cidart lezyonundan ibarettir. Venöz trombektomi ilk defa Le Riche tarafından 1927 de uygulanmıştır. Sonraki yıllarda Fogarty. De Weese ve Edwards venöz trombektomi ve tıbbi tedavinin temel kurallarını tam olarak ortaya koyan otörlerdir.

 

Between 1983 - 1985 years, 52 patients were adm.itted with deep rein thrombosis. 28 of these patients were female and 24 male. Ali patients were treated conservatively with anticoağulants, bed rest and antibiotic. 45 patients had uneventful recovery. 7 patients required close follow because of resisting oederna of the extremities.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Solak, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Alt Extremite Derın Ven Trombozları Ve Tedavisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 3(1)
Geliş Tarihi : 30.11.1987, Kabul Tarihi : 30.11.1987
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme