ALT URINER SISTEM ENSTRUMENTASYONLARINDA PROFILAKTIK ANTIBIOTIK KULLANIMI

ALİ ACAR, RECAİ GÜRBÜZ, Şenol Ergüney

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 147-149
Alt iiriner sisters enstrumentasyonu uygulanan 36 hastada rutin antibiotik profilaksisi yapildi. Oft kor plasebo kontrollii calimada, iic grin guide tek dog 1 gr, Cehah.)xin ile yine iic gun gunde iic sefer alinan 100 ins. Nitrofurantoin tedavileri kar-ilagirildt. Her lilac da, entriimentasyon sonrasi Uri-ner enjeksiyonlarin onlenmesinde plasebodan daha etkiliydi (P>0.003.). iki ilac arasinda etkinlik aci-suulan arzeden bin Park yoktu, ancak Nit-rofurantoin grubundaki yan etkiler Cephalexin gnu-buna gore daha fazla ye onemli bulundu. Ayrrca Cephalexin'in gunde bir kez kullamm 'emayrsla avantaj sagladigi görüldü.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ALT URINER SISTEM ENSTRUMENTASYONLARINDA PROFILAKTIK ANTIBIOTIK KULLANIMI
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;