Alt Urıner Sıstem Enstrumentasyonlarında Profılaktık Antıbıotık Kullanımı

Şenol Ergüney,Ali Acar,Recai Gürbüz

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 147-149
Özeti Alt iiriner sisters enstrumentasyonu uygulanan 36 hastada rutin antibiotik profilaksisi yapildi. Oft kor plasebo kontrollii calimada, iic grin guide tek dog 1 gr, Cehah.)xin ile yine iic gun gunde iic sefer alinan 100 ins. Nitrofurantoin tedavileri kar-ilagirildt. Her lilac da, entriimentasyon sonrasi Uri-ner enjeksiyonlarin onlenmesinde plasebodan daha etkiliydi (P>0.003.). iki ilac arasinda etkinlik aci-suulan arzeden bin Park yoktu, ancak Nit-rofurantoin grubundaki yan etkiler Cephalexin gnu-buna gore daha fazla ye onemli bulundu. Ayrrca Cephalexin'in gunde bir kez kullamm 'emayrsla avantaj sagladigi görüldü.

 

Routine antibiotic prophylaxin was performed in 36 patients undergoing lower urinary tract ins-trumentation. A three day course of a once a day of 1 g of Cephalexin was compared with a three day co-urse of 100 mg. of Nitrofurantoin three times a day, in a blinded placebo contolled study. Both drugs were significantly more efeective in preventing pos-tinstrumentation urinary tract infections than pla-cebo (P>0.003). Differences in efficacy between the two drugs were not significant; however, side effects in the Nitrofurantoin group more frequent and im-portant than those in Cephalexin group. Cephalexin also offered the advantage of a once daily dosing schedule.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şenol Ergüney, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Alt Urıner Sıstem Enstrumentasyonlarında Profılaktık Antıbıotık Kullanımı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme