Altmış Beş Yaşında Diyabetik Kadın Hastada Siyah Kıllı Dil

Göknur Kalkan,Yalçın Baş,Havva Yıldız Seçkin,Salim Karahan

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 184-185
Özeti Lingua villoza nigra olarak da adlandırılan siyah kıllı dil; çeşitli tetikleyici faktörler nedeniyle oluşan dil sırtında anormal kahverengi siyah renk değişikliği ile karakterize ağrısız, asemptomatik benign bir bozukluktur. Sıklıkla oral hijyeni bozuk, sigara ve antibiyotik kullanımı olan 40 yaş üstü kişilerde görülür. Burada siyah kıllı dil nedeniyle polikliniğimize başvuran 65 yaşında diyabetik kadın hasta sunulmaktadır. Bu vaka aracılığıyla, bu hastalık tekrar gözden geçirilecek ve günlük pratikte nadiren görülen bu hastalık hatırlatılmış olunacak ve tedavide oral hijyene dikkat etmenin önemi ve fırçalama teknikleri anlatılacaktır.

 

Black hairy tongue, also named as lingua villosa nigra, is a painless, asymptomatic, benign condition characterized by an abnormal brownish–black discoloration of the dorsal surface of the tongue caused by variety of precipitating factors. It usually appears in people over age 40 years with a history of poor oral hygiene, smoking and antibiotic use. Here we report a case of 65-year-old diabetic woman patient presented to our outpatient clinic with black hairy tongue. By means of this case, data about this disorder will be able to reviewed and reminded to be aware of this rarely seen disease in daily practice and advise to pay more attention to oral hygiene and brushing techniques that will help treating this disorder.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Göknur Kalkan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Kalkan G,Baş Y,Yıldız Seçkin H,Karahan S.Black Hairy Tongue in a 65-Year-Old Diabetic Woman. Selcuk Med J 2014;30(4): 184-185

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Altmış Beş Yaşında Diyabetik Kadın Hastada Siyah Kıllı Dil, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(4)
Geliş Tarihi : 02.04.2013, Kabul Tarihi : 19.04.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme