Amıyotrofık Lateral Skleroz Ve Multıpl Myelom (2 Olgu Nedenıyle)

Barış Baklan,Gülden Akdal Damlacık,Ahmet Genç,Ş. Fadıloğlu

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 271-274
Özeti Motor noron hastaligt ile paraproteinenti bi-rilkteligi seyrek olmayarak gorillmekte ve pa-togeneze yonelik yaytnlar giderek artmaktadir. Pa-raproteinerni saptanmifsa bu, hastaligin fokal ya da jeneralize turn formlarinda bulunabilmektedir. Ma-lignite actsindan lenfoma daha sik bildirilirken mul-tipl myelom ile birlilae goriilen olgu saps: oldukca sourhdir. Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) tants? olan 66 yayindaki kadin hasta ile 49 yalinda bir erkek has-rada ileri incelemeler sirasinda paraproteinemi ve multipl myelom saptadik. Bu hastalarda norolojik belirtiler maligniteden cok once ortaya cikabildigi gibi tersi de olabilmektedir. Bu nedenle bu yazuia, multipl myelom gibi daha seyrek rastlanan malignite goriilen olgularda zsrarlt norolojik incelemenin, ALS'li olgularda da paraproteinemi, malignite tie multipl myelom araytirmalartnin ihmal edil-meniesinin onemi vurgulannii4- ve ilgili literatiir 147- ginda klinik ye fizyopatolojik niekanizmalar incelenmiştir.

 

Motor neuron disease and paraproteinemia are seen together not infrequently and the literature re-garding pathogenesis has been increasing. Pa-raproteinemia, if detected, can be encountered in any type of the motor neuron disease (MND), either in focal or generalized types. The association of MND and lymphoma has been reported more frequently: yet. number of cases with MND associated with mul-tiple myeloma is very limited. We found paraproteinemia and multiple myeloma in the investigation of two MND cases, 66 year old woman and 49 years old man both of whom were di-agnosed with amyotrophic lateral sclerosis (ALS). There has been report in similar cases stating that neurological signs can precede the detection of ma-lignancy. but vice versa is also prevalent. For this re-ason. we st'ant to emphasize the importance of ma-lignancy, paraproteinemia, multiple myeloma investigations in the patients with ALS diagnosis. In-sisting on detailed neurological examination is also very important in patients with infraquently seen ma-lignancies such as multiple myeloma. Clinical fin-dings and pathophysiological mechanisms have been discussed in the light of the related literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Barış Baklan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Amıyotrofık Lateral Skleroz Ve Multıpl Myelom (2 Olgu Nedenıyle), Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme