Amyand Fıtığı

Mehmet Saydam,Hüseyin Sinan,Muharrem Öztaş,Ahmet Ziya Balta,Mehmet Yıldız

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 180-181
Özeti Amyand fıtığı; inguinal fıtık kesesi içerisinde apendiks vermiformisin bulunması durumu olarak tanımlanmaktadır. Amyand fıtığı insidansı, tüm inguinal fıtık olguları içerisinde yaklaşık %1 oranındadır. Fıtık kesesi içerisindeki apendiksin enflame olup olmamasına göre tedavi yaklaşımı değişmektedir. Biz de, bir olgu nedeniyle, nadir görülen ve tedavi yaklaşımı açısından tartışmaların devam ettiği Amyand fıtığı olgumuzu paylaşmayı amaçladık. Sağ inguinal herni ameliyatı sırasında Amyand fıtığı saptanan hastanın tedavisi ve sonucu değerlendirildi. Yirmi bir yaşındaki erkek hasta, yaklaşık 1 yıldır mevcut olan sağ kasıkta ağrı ve şişlik yakınmasıyla genel cerrahi polikliniğine müracat etti. Hasta sağ inguinal herni tanısıyla elektif olarak ameliyata alındı. İntraoperatif eksplorasyonda Amyand fıtığı saptandı ve aynı kesiden apendektomi ile birlikte polipropilen yama kullanılarak fıtık tamiri yapıldı. Hastanın postoperatif dönemi sorunsuz seyretti ve 3. gün taburcu edildi. Amyand fıtığı özellikle değişik tedavi modalitelerinin olduğu; tedavisi konusunda fikir birliğinin tam olarak sağlanamadığı ve genellikle intraoperatif tanı konulabilen olgulardır. Bu olgularda, uygun tedavi yaklaşımına, cerrahın intraoperatif bulgularına göre karar verilmelidir.

 

Amyand hernia is described presence of appendices vermiformis in inguinal hernia sac. The incidence of Amyand hernia is approximately 1% of all hernias. There are many treatment procedures of Amyand’s hernia. Since Amyand hernia is extremely rare and there are many controversial surgical managements, we wanted to share our case. We have encountered a Amyand hernia case during right inguinal hernia repair surgery. Treatment method and outcome were evaluated. Twentyone-year-old male patient was suffering from right groin pain and swelling for almost one year. He was operated with the diagnosis of right inguinal hernia, electively. Intraoperative exploration revealed Amyand hernia, appendectomy and hernia repair were performed using polypropylene patch with same incision. The patient’s postoperative course remained without complication and after 3 days he was discharged. Amyand hernia which especially difficult to diagnose preoperatively, particularly in terms of therapeutic approach, the debate continues, is extremely rare entity. There is no current consensus about appendectomy and using patch. We think that; regardless of the appendix is inflamed or noninflamed, appendectomy should be done. If the appendix is inflamed or perforated, prosthetic materials shouldn’t be used and while repairing hernia, anatomic repair or biological materials resistant to infection should be used.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Saydam, ANKARA MEVKİ ASKER HASTANESİ GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Amyand Fıtığı, Olgu Sunumu,
, Vol. 29(4)
Geliş Tarihi : 07.12.2011, Kabul Tarihi : 04.03.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme