Angiographical and histological findings in sutured and fibrin-glued microvascular anastomosis

AYDAN CANBİLEN, OLCAY ESER, MEHMET ERKAN ÜSTÜN, MUSTAFA CİHAT AVUNDUK, AHMET ÖNDER GÜNEY, Ayhan Sağmanlıgil

  • Yıl : 2001
  • Cilt : 17
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 43-47
Bugüne kadar fibrin yapıştırıcı kullanılarak yapılmış mikrovasküler anastomozlar hakkında bir çok histolojik çalışma bulunmasına karşın sadece bir adet deneysel anjiografik çalışmaya rastlanmıştır. Sunulan çalışmada vasküler uç uca anastomoz sonrası gelişen arterial değişimler yanlızca histolojik değil aynı zamanda anjiografik olarak da incelenmek istenmiştir. Çalışmada 16 adet Yeni Zelanda tipi tavşan kullanıldı. Kontrol grubunda sol femoral arterler geleneksel mikrovasküler sütür tekniği ile sütüre edilirken, sağ femoral arter %50 azaltılmış sütür sayısı kullanılarak fibrin yapıştırıcı ile sütüre edildi. Operasyon sonrası birinci haftada anjiografik ve histololojik inceleme yapıldı. Sol ve sağ taraf arasında anjiografik olarak belirgin farklılık bulunmadı. İki taraf arasındaki histolojik değişiklikler de benzerdi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Angiographical and histological findings in sutured and fibrin-glued microvascular anastomosis
, Vol. 17 (1)
Geliş Tarihi : 01.09.2000, Kabul Tarihi : 01.09.2000, Yayın Tarihi : 02.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;