Angiographical And Histological Findings İn Sutured And Fibrin-Glued Microvascular Anastomosis

Ayhan Sağmanlıgil,Mehmet Erkan Üstün,Aydan Canbilen,Mustafa Cihat Avunduk,Ahmet Önder Güney,Olcay Eser

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 43-47
Özeti Bugüne kadar fibrin yapıştırıcı kullanılarak yapılmış mikrovasküler anastomozlar hakkında bir çok histolojik çalışma bulunmasına karşın sadece bir adet deneysel anjiografik çalışmaya rastlanmıştır. Sunulan çalışmada vasküler uç uca anastomoz sonrası gelişen arterial değişimler yanlızca histolojik değil aynı zamanda anjiografik olarak da incelenmek istenmiştir. Çalışmada 16 adet Yeni Zelanda tipi tavşan kullanıldı. Kontrol grubunda sol femoral arterler geleneksel mikrovasküler sütür tekniği ile sütüre edilirken, sağ femoral arter %50 azaltılmış sütür sayısı kullanılarak fibrin yapıştırıcı ile sütüre edildi. Operasyon sonrası birinci haftada anjiografik ve histololojik inceleme yapıldı. Sol ve sağ taraf arasında anjiografik olarak belirgin farklılık bulunmadı. İki taraf arasındaki histolojik değişiklikler de benzerdi.

 

Though so far, several histological studies on fibrin-glued microvascular anastomosis have been performed. We have noticed only one experimental angiographical study. The present study was designed to investigate the short term arterial patency of vascular end to end anastomosis not only histologically but also angiographically. Sixteen New Zealand type rabbits were used. The left femoral artery was used as a control which sutured with conventional microvascular suturing technique and the right was sutured with fibrin glue using fifty percent reduced suture number. At the first postoperative week fallowing the angiographic examination a histologic examination was also performed. VVe have found no patency difference betvveen the right and the left sides angiographically. Histological findings were similar betvveen the two sides.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayhan Sağmanlıgil, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirüji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Angiographical And Histological Findings İn Sutured And Fibrin-Glued Microvascular Anastomosis, Araştırma makalesi,
, Vol. 17(1)
Geliş Tarihi : 01.09.2000, Kabul Tarihi : 11.01.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme