Angüler arter pediküllü ada flebi ile kolumella rekonstrüksiyonu

ZEKERİYA TOSUN, Sadık Şentürk, ADEM ÖZKAN, NEDİM SAVACI

  • Yıl : 2002
  • Cilt : 18
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 261-265
Kolumella defekti onanmları için lokal Heplerden mikrovasküler doku aktarımlarına kadar bir çok farklı yaklaşım bildirilmiştir. 22 yaşında ve bomba patlaması sonucu oluşan kolumella defektli bir erkek hastada defekte komşu geniş skar dokuları sebebiyle lokal flep ile onarım düşünülmedi. Yine aynı patlamaya bağlı septumda varolan yaygın yapışıklıklar açıldıktan sonra spongostan tamponlar açılan plana yerleştirildi. Ardından sağ nazolabiyal bölgeden angüler arterpediküllü yaklaşık 2x1,5 cm’lik ada flebi hazırlanarak kolumella oluşturulmak üzere taşındı. Flep çift katlanarak sütüre edildi. 3 hafta sonra flebe “defatting” işlemi yapılarak inceltildi. Estetik açıdan oldukça kabul edilebilir bir sonuç elde edildi. Angüler arter pediküllü ada flebinin sonuçları ve cerrahi süresinin kısalığı ile mikrocerrahiye iyi bir alternatif olacağı gibi donör alan morbiditesinin de oldukça kabul edilebilir düzeyde olduğu kanısındayız.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Angüler arter pediküllü ada flebi ile kolumella rekonstrüksiyonu
, Vol. 18 (4)
Geliş Tarihi : 17.01.2002, Kabul Tarihi : 17.01.2002, Yayın Tarihi : 01.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;