Angüler Arter Pediküllü Ada Flebi İle Kolumella Rekonstrüksiyonu

Zekeriya Tosun,Sadık Şentürk,Adem Özkan,Nedim Savacı

  •  Yıl : 2002
  •  Cilt : 18
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 261-265
Özeti Kolumella defekti onanmları için lokal Heplerden mikrovasküler doku aktarımlarına kadar bir çok farklı yaklaşım bildirilmiştir. 22 yaşında ve bomba patlaması sonucu oluşan kolumella defektli bir erkek hastada defekte komşu geniş skar dokuları sebebiyle lokal flep ile onarım düşünülmedi. Yine aynı patlamaya bağlı septumda varolan yaygın yapışıklıklar açıldıktan sonra spongostan tamponlar açılan plana yerleştirildi. Ardından sağ nazolabiyal bölgeden angüler arterpediküllü yaklaşık 2x1,5 cm’lik ada flebi hazırlanarak kolumella oluşturulmak üzere taşındı. Flep çift katlanarak sütüre edildi. 3 hafta sonra flebe “defatting” işlemi yapılarak inceltildi. Estetik açıdan oldukça kabul edilebilir bir sonuç elde edildi. Angüler arter pediküllü ada flebinin sonuçları ve cerrahi süresinin kısalığı ile mikrocerrahiye iyi bir alternatif olacağı gibi donör alan morbiditesinin de oldukça kabul edilebilir düzeyde olduğu kanısındayız.

 

Many different aproaches were reported for the reconstruction of columella defects that local flaps through microvascular tissue transfer. There was a columella defects in 22 years old male patient because of the explo- sion of bomb and the reconstruction was not thought by a local flap owing to large scar tissues next to the defect. After the dissectlon of wide adhesion of the septum nasi spongostan tampons were put into new plane. Then 2x1,5 cm diameter skin island flap with angular artery pedicul was prepared on the right nasolabial skin and transferred to the defect in order to the reconstruction of columella. The flap was folded and sutured. İt was made the flap thin by defatting 3 weeks later. The result was acceptable aesthetically. The results and short operative time for this flap were thought us that it is an alternatlve to the microvascular reconstruction and morbidity of the donor area was acceptable.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Zekeriya Tosun, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Angüler Arter Pediküllü Ada Flebi İle Kolumella Rekonstrüksiyonu, Olgu sunumu,
, Vol. 18(4)
Geliş Tarihi : 17.01.2002, Kabul Tarihi : 02.05.2002
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme