Ani Isıtme Kayıpları; Kl!nık Gorus Ve Uygulamalarımız

Ziya Cenik,Fuat Yöndemli,Yavuz Uyar,Bedri Özer,Kaan Sağlam,Levent Soley

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 369-374
Özeti Ani işitme kaybı nedeniyle takip ettiğimiz 31 hastanın tedavi sonuçları literatür verileri ile tartışılmıştır.

 

The treatment results of the 31 patients who were treated as a rause of sudden hearing loss and references were reviewed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ziya Cenik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ani Isıtme Kayıpları; Kl!nık Gorus Ve Uygulamalarımız, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme