Ani İşitme Kayıplarında Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Uygulanma Zamanının Ve Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi

Ani işitme kayıplarında HBO tedavisi

Abdullah Arslan

  •  Yıl : 2020
  •  Cilt : 36
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 232-237
Özeti

Ani işitme kaybı, hiperbarik oksijen tedavisi, prognostik faktörler

 

Ani işitme kaybı, hiperbarik oksijen tedavisi, prognostik faktörler

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Abdullah Arslan, Meram Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Arslan A. Evaluation of The Timing of The Use of Hyperbaric Oxygen Therapy and Prognostic Factors in Sudden Hearing Loss. Selcuk Med J 2020;36(3): 232-237

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ani İşitme Kayıplarında Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Uygulanma Zamanının Ve Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 36(3)
Geliş Tarihi : 24.06.2020, Kabul Tarihi : 02.09.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme