Anne Ve Göbek Kordonu Dehidroepiandrosteron- Sülfat Seviyesinin Doğum Eylemi Ve İndüksiyon Başarısı İle İlişkisi

Ayişe Günenç,Ali Acar,Çetin Çelik,Hüsamettin Vatansev,Metin Çapar,Cemalettin Akyürek

  •  Yıl : 1999
  •  Cilt : 15
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 195-201
Özeti Amaç : Doğum eylemi ve indüksiyon başarısı ile anne ve kord kanı serum DHEAS seviyesi arasında ilişki olup olmadığının araştırılması. Gereç ve Yöntem : Bu çalışmaya Eylül 1998-Mart 1999 tarihleri arasında kliniğimizde takip edilen ve doğum yapan, gebelik süresi 38-44 hafta arasında olan 140 gebe dahil edildi. Doğumun latent fazında an­ neden ve doğumda kordondan kan alınarak serum DHEAS seviyesi ölçüldü. Bulgular : Doğum eylemi spontan başlayıp spontan ilerleyen 70 gebe ile doğum eylemini başlatmak için indüksiyon uygulanan 70 gebe arasında kord kanı DHEAS seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi. Anne serum DHEAS seviyesi doğum eylemi spontan başlayap grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Doğum eylemi spontan başlayıp spontan ilerleyen gebelerden 40'ında doğum eylemi 9 saatten kısa, 30ünda 9 saatten uzun sürmüştü.İki grup arasında anne ve kord kanı serum DHEAS seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi. Doğum eylemini başlatmak için indüksiyon uygulanan gebelerin 40'ında indüksiyona cevap alınırken, 30ünda indüksiyona cevap alınamadı. İki grup arasında anne ve kord kanı serum DHEAS seviyesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi. Sonuç : Anne serum DHEAS seviyesi doğumun başlaması ile ilişkili olabilir, fakat doğum süresi ile anne ve kord serum DHEAS düzeyi arasında ilişki saptanmadı.

 

Objective : Relation betvveen progression of spontaneous labor and success of induction with serum levels of DHEAS in mother and cord blood. Material-Method : This study contains 140 pregnant women who were follovved and gave birth in our clinic betvveen September 1998-March 1999 gestational age 38-44 vveeks. Blood samples was collected from mothers in latent phase of labor and from umblical cord in labor, serum DHEAS levels were evaluated. Findings : 70 pregnant vvomen vvho were entered and progressed labor spontaneously; and 70 vvomen in whom labor induction was used, vvere compared in terms of cord blood serum DHEAS levels. No statistically important difference was found. But, statistically, mother's serum DHEAS level vvas significantly higher in first group Women vvho entered labor spon­ taneously, 40 of them gave birth in less then 9 hours and 30 of them labor prolayed more than 9 hours. There is no sta­ tistically important difference vvas found in terms of mother and cord blood serum. DHEAS levels. From 70 vvomen in whom labor induction vvas used, in 40 of them induction vvas successful and in 30 of them there vvas no ansvver to in­ duction. There vvas no statistically important defference in therms of mother and cord blood serum DHEAS levels bet­ vveen these two groups. Conclucion : There can be relation betvveen the level of mother's serum DHEAS and the be- ginning of labor. But vve could not find any relation betvveen labor time and the level of cord ant mother serum DHEAS.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayişe Günenç, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Anne Ve Göbek Kordonu Dehidroepiandrosteron- Sülfat Seviyesinin Doğum Eylemi Ve İndüksiyon Başarısı İle İlişkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 15(4)
Geliş Tarihi : 03.10.1999, Kabul Tarihi : 03.10.1999
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme