Anorektal Malıgn Melanom

Özden Vural,Salim Güngör,Dilek Bitik

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 87-90
Özeti Primer anorektal malign melanom nadirdir. Anorektal tutuiwnun daha sik metastatik melanom olarak ortaya cikmasz nedeniyle bu tam dikkatle koyulmakdir. Bu olgu sunurnunda, primer anorektal malign melanomu olan 56 ya§mda bir hasta sunulm 14.§. , literatur 0:den gecirilmivir.

 

This diagnosis should be made with caution because anorectal involvement is more frequently seen as a maniestation of metastatic melanoma. In this case report, a 56 year-old patient had a primer anorectal malign melanoma is presented and literature is reviewed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Özden Vural, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Anorektal Malıgn Melanom, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme