ANOREKTAL MALIGN MELANOM

SALİM GÜNGÖR, Özden Vural, Dilek Bitik

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 87-90
Primer anorektal malign melanom nadirdir. Anorektal tutuiwnun daha sik metastatik melanom olarak ortaya cikmasz nedeniyle bu tam dikkatle koyulmakdir. Bu olgu sunurnunda, primer anorektal malign melanomu olan 56 ya§mda bir hasta sunulm 14.§. , literatur 0:den gecirilmivir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ANOREKTAL MALIGN MELANOM
, Vol. 10 (1)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;