Anstabil Torakolomber Vertebra Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Transpediküler Fiksasyon Sonuçları

M. İ. Safa Kapıcıoğlu,Bahri Kasal,Mustafa Yel,Abdurrahman Kutlu

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 205-213
Özeti Nisan 1990 ile ağustos 1994 tarihleri arasında torakolomber omurga kırlıklı 67 hasta cerrahi yöntemlerle tedavi edildiler.

 

Between April 1990 and August 1994, 67 patients with thoracolumbar spine fractures were treated surgically.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travnatoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Anstabil Torakolomber Vertebra Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Transpediküler Fiksasyon Sonuçları, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme