ANTİBİYOTİKLERİN ETKİSİNİN ULTRASONLA GÜÇLENDIRILMESI

BÜLENT BAYSAL, FUAT YÖNDEMLİ

  • Yıl : 1989
  • Cilt : 5
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 304-307
Kontamine yaralarda antibiyoliklerle kombine edilen ultrason uygulaması sonucu, antibakieryal etkinin çeşitli yayınlara göre 1.7-10.8 misli arttığı rapor edilmektedir. Ultrasonun, kernoterapöıik ajanın mikroorganizrna duvarıyla daha çok temasa gelmesini sağlayarak etkili olduğu düşünülmektedir. 1 14 derlemede konuyla ilgili olarak Doğu Blokunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
ANTİBİYOTİKLERİN ETKİSİNİN ULTRASONLA GÜÇLENDIRILMESI
, Vol. 5 (4)
Geliş Tarihi : 19.11.1989, Kabul Tarihi : 19.11.1989, Yayın Tarihi : 19.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;