Antikolinerjik Zehirlenmelerde Unutulmaması Gereken Acil: Datura Zehirlenmeli Olgu

Ali Karakuş

  •  Yıl : 2018
  •  Cilt : 34
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 82-83
Özeti

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Karakuş, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP ACİL TIP
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Karakuş A. Antikolinerjik Zehirlenmelerde Unutulmaması Gereken Acil: Datura Zehirlenmeli Olgu. Selcuk Med J 2018;34(2): 82-83

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Antikolinerjik Zehirlenmelerde Unutulmaması Gereken Acil: Datura Zehirlenmeli Olgu, Editöre Mektup,
, Vol. 34(2)
Geliş Tarihi : 22.09.2015, Kabul Tarihi : 03.03.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme