Aortik Arka Embolize Olan Atriyal Septal Defekt Okluder Cihazının Hibrit Çıkartılma İşlemi

Emre Özdemir,Sadık Volkan Emren,Mustafa Ozan Gürsoy,Cem Nazlı

  •  Yıl : 2019
  •  Cilt : 35
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 133-136
Özeti

\n Atriyal septal defekt(ASD) erişkinlerdeki defektlerin de % 30-33’ünden sorumludur. Sekundum ASD tedavisinde transkateter tedavi birinci basamak tedavi olarak yer almaktadır. 36 yaşında sekundum ASD tanısı olan hastanın başarılı transkateter kapatma işlemi sonrası ilk 24 saat içinde aortik arka embolize olduğunu fark ettik. Embolize olan cihazların snare ve biopsi kateteri ile alınması bilinmekle birlikte farklı olarak femoral artere başka bir ASD okluder cihaz ile çekilmesi sonrası buradan cerrahi ile alınmasını içeren bir vaka sunduk. Farklı yöntemler kullanılarak başarı şansı yüksek olan embolize olan cihaz çıkartılmasında hibrit yaklaşım her zaman akılda olmalıdır.

\n

\n  

\n

 

\n Atrial septal defect (ASD) is also responsible for 30-33% of adult defects. . Transcatheter treatment is the first-line treatment for secuncum ASD treatment. A 36-year-old ASD patient that had a successful transcatheter closure. The occluder  embolization became, within the first 24 hours after procedure, to the aortic arcus. It is known that the devices with embolism are taken by snare and biopsy catheter, but differently, a case involving surgical removal after retraction of femoral artery by another ASD occluder device. Hybrid approach should always be mindful when removing embolized device with high success rate using different methods.

\n

\n  

\n
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emre Özdemir, KCU, İAEAH Tıp Kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Özdemir E, Emren SV, Gürsoy MO, Nazlı C. Aortik Arka Embolize Olan Atriyal Septal Defekt Okluder Cihazının Hibrit Çıkartılma İşlemi: Çiviyi Çiviyle Sökme. Selcuk Med J 2019;35(2): 133-136

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Aortik Arka Embolize Olan Atriyal Septal Defekt Okluder Cihazının Hibrit Çıkartılma İşlemi, Olgu Sunumu,
, Vol. 35(2)
Geliş Tarihi : 11.06.2018, Kabul Tarihi : 27.03.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme