AORTO-KORONER BYPASS CERRAHISINDEKI SONULARIMIZ

HASAN GÖK, HASAN SOLAK, MEHMET YENİTERZİ, SAMİ CERAN, HASAN HÜSEYİN TELLİ, TAHİR YÜKSEK, Cevat Özpınar, Ufuk Tütün, Tunç Solak, Sadık Özmen

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 139-142
Selcuk Oniversitesi Tip Fakiiltesi Gogus ye Ka1p Dantar Cerrahisi Anabilim Dalinda Ocak 1993- AraIrk 1994 yilian araynda koroner bypass cer-rahisi 95 hastay a uygulanmi§-tir. Kardiopulmoner by oc.sc esti:Lynda orta derecede hipotermi ye soguk po-- tcsi,unt kardivoplejisi uygulandt. Erken mortalite 7 (c.;:, 7.3), gec mortalite ise (ortalama 9.2 ay) 2 (% hastadir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
AORTO-KORONER BYPASS CERRAHISINDEKI SONULARIMIZ
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;