Appendiks Mukoselı

Nahit Ökesli,Şakir Tavlı,A. Erkan Ünal,Yüksel Tatkan

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 311-314
Özeti Bu yazıda nadir görülen iki appendiks mukoseli olgusu sunulmaktadır. ller iki olgu da akla karm ön tanısıyla ameliyata alınmış ve peroperatuar tam histopatolojik olarak dogrulapungştır. Appendiks mukoseli, moriolojik bir tanımlarna olup, primer tanı histopatolojik olarak ortaya konmalıdır.

 

In this article, two patients with appendiceal mucocele is represented, liath patients were diagnosed as acute abdomen and operated on. Peroperative diagnosis was confirmed histopathologically. Appendiceal rnucocele is a morphological definition and the diagnosis should be supported histopathologically
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nahit Ökesli, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Appendiks Mukoselı, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme