APPENDİKS MUKOSELI

ŞAKİR TAVLI, Yüksel Tatkan, A. Erkan Ünal, Nahit Ökesli

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 311-314
Bu yazıda nadir görülen iki appendiks mukoseli olgusu sunulmaktadır. ller iki olgu da akla karm ön tanısıyla ameliyata alınmış ve peroperatuar tam histopatolojik olarak dogrulapungştır. Appendiks mukoseli, moriolojik bir tanımlarna olup, primer tanı histopatolojik olarak ortaya konmalıdır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
APPENDİKS MUKOSELI
, Vol. 6 (3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;