Arteriosklerotik, Hipertansif Ve Diab Etık .retinopati

Süleyman Okudan,Nurhayat Karaköse,Mehmet Kemal Gündüz,Fehmi Özkan,Nilgün Özbayrak

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 523-528
ÖzetiSistemik hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkabilecek bir retinal komplikasyonun tanınması, hastalığın takibi ve tedavisi açısından prognostik değer taşır. Bu çalışmada sistemik hastalıklardan en sık görülen arterioskieroz, hipertansiyon ve diabetes retina komplikasyonları açısından ele alınmıştır.

 

Recognition of a retinal complication that may occur during the course of systemic diseases is of prognostic value in terms of follow-up and treatment of the disease. In this study, the most common systemic diseases, arteriocirosis, hypertension and diabetes were discussed in terms of retinal complications.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Süleyman Okudan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Arteriosklerotik, Hipertansif Ve Diab Etık .retinopati, Araştırma makalesi,
, Vol.7(4)
Geliş Tarihi : 13.11.1991, Kabul Tarihi : 13.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco