Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı İlginç Bir Klavikula Kırığı

Tunç Cevat Öğün,Abdullah Şarlak,Özlem Akkoyun Sert

  •  Yıl : 2000
  •  Cilt : 16
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 129-130
Özeti Sol omuzunda ateşli silah yaralanması olan hasta acil servisimize başvurdu. Yapılan muayenesinde, sol omuz önünde kurşun giriş deliği dışında herhangi bir patolojik durum saptanmadı. Kurşun çıkış deliği yoktu. Radyolojik incelemede, sol klavikula kırığı ve sağ klavikula distalinde omuz eklemi önünde metal bir cisme uyan görüntü tespit edildi. Bu yaralanmada sol omuzdan giren kurşunun, boyun bölgesinde hiçbir organ, damar ve sinir yapısında hasara yol açmadan karşı tarafa geçmesi ilginçtir.

 

A patient presented with a gunshot injury to his left shoulder. On his examination, there were no symptoms or signs except an entrance hole in front of his left shoulder. There was no bullet exit hole. Radiologic examination revealed a left clavicular fracture and a dense image suggestive of a metal at the distal portion of the right clavicle just in front of the right glenohumoral joint. İt is very interesting and unusal that a bullet tracing its way from the left shoulder to the right vvithout damaging any internal organ, vascular structure and nerves.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tunç Cevat Öğün, Özel BSK hastanesi Meram tıp fakültesi Ortopedi ve travmatoloji
Eposta : [email protected])
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı İlginç Bir Klavikula Kırığı, Araştırma makalesi,
, Vol. 16(2)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme