Axıdental Toraxa Penetre Komplıkasyona Yolacmayan Delıcı Cısım Yaralanması

Güven Sadi Sunam,Mehmet Gök,Sami Ceran,Ufuk Özergin,Aydın Şanlı,Tunç Solak,Hasan Solak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 77-80
Özeti Gaza sonucu strum 25 cm uzunlugunda orgii mill batan hastanin tan: ve tedavisi takdim edilerek ilgili literatiir ornegi sunuldu.

 

A case of axidental thoracic injury was pe-netreted foreign body with 25 cm metalic crochet ne-edle. Guidlines for pnemention and management if this rare axidental thoracic injury is presented.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Güven Sadi Sunam, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Axıdental Toraxa Penetre Komplıkasyona Yolacmayan Delıcı Cısım Yaralanması, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(1)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme