Başarısız Perianal Fistül Tedavisi Nedeni: Perianal Endometriozis

MURAT ÇAKIR, MEHMET BİÇER

  • Yıl : 2020
  • Cilt : 36
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 151-153

Endometriozis; endometrial dokunun uterus dışında başka bölgeye yerleşmesidir. En sık periton, overler, douglas ve rektovajinal septumda yer almakla birlikte vücutta birçok bölgeye yerleşebilir. Olgumuz 26 yaşında mükerrer başarısız perianal abse ve fistül cerrahisi sonrası değerlendirildi. Hastada perianal bölgede ağrı, şişlik ve akıntı mevcuttu. Cerrahi esnasında perianal bölgesindeki sertlik mevcuttu. Sertlik total olarak eksize edildi. Histopatolojik incelemede endometriozis olarak değerlendirildi. Endometriozisin alışılagelmiş yerleşim lokalizasyonlarından farklı bölgelerde oluşabileceği akılda tutulmalıdır.

Atıf yapmak için : Biçer M, Çakır M. Başarısız Perianal Fistül Tedavisi Nedeni: Perianal Endometriozis. Selcuk Med J 2020;36(2): 151-153
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Başarısız Perianal Fistül Tedavisi Nedeni: Perianal Endometriozis
, Vol. 36 (2)
Geliş Tarihi : 21.11.2018, Kabul Tarihi : 21.11.2018, Yayın Tarihi : 03.06.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;