Basketbol Yaralanmaları

Recep Memik,Abdurrahman Kutlu,Ahmet Gürsel Oğuz,Mahmut Mutlu

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 485-489
Özeti 1989-90 sezonunda, 140 erkek ve bayan basket-bol oyuncusu yaralanma yönünden incelendi. Yara-lama insidansı erkekler için 13.7 yaralanma\takım\ yıl, bayanlar için 12.4 yaralanma1takımlyıl şeklinde Yaralanmaların çoğunun ayak ve ayakbileklerde olduğu ve erkeklerde %52.7, bayanlarda %54 oranında görüldüğü izlendi.

 

One hundred and for-1y male and female basketball players were examined concerning their injuries dur-ing 1989-90 season. The injury incidence was 13.7 injuriesfinale teamlseason and 12.4 injurieslfemale teamIseason. Most of the injuries occurred in feet and ankles and whose were accountedfor 52.7 and 54 (n
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Recep Memik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi A.D.
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Basketbol Yaralanmaları, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(4)
Geliş Tarihi : 13.11.1991, Kabul Tarihi : 13.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme