Bazı Anestezık Preparatların Mıkroorganızma Ureme Ortamı Olarak Rısk Faktoru Olusturması

Naci Kemal Kırca,Bülent Baysal,Fatma Keklikoğlu

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 117-119
Özeti Bu calışmada bazi anestezik preparatlartn DAZOLAM , HYPNOMIDATE, VECLIRON1LIM BROMIDE, PROPOFOL, FLUMAZENiL, FEN-TANYL CITRATE, DIHIDROBENZYLPERiDOL, KETAMIN HY DROCHLORiD) mikroorganizmalar • kin bir iireme ortarni olup olmadigini incelemek amacryia yapildt. Vecuronium bromide (V), Pro-pofol (P), Flumazenil (F), ye Fentanyl Citrate (FCida Enterobacter Sp. iireraesi gr ruldu. Mi-dazolam (M), Hypnomidate (H), Ketamin hid-roklorid (K) ve Dihidrobenzil peridol (Dida (kerne olmach.

 

in this study, we evaluated several other anaesthetic preparations in addition to propofol including (mi-dazolam, hypnomidate, vecuronium bromide, pro-pofol, flumazenil, fentarzyl citrate, dihidrobenzyl pe-ridol, ketamin hydrochlorid) as a growth medium for enterohacter sp. As a result, we observed the growth of en-terohacter in the vecuronium bromide, propofol, flu-mazenil, and fentanyl citrate medium. On the other hand, there was no detectable growth in midazolarn, hypnomidate, ketamin hydrochlorur, and dihydrobenzylperidol.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Naci Kemal Kırca, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bazı Anestezık Preparatların Mıkroorganızma Ureme Ortamı Olarak Rısk Faktoru Olusturması, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1996, Kabul Tarihi : 15.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme